Søk

IslamKurs.Com

En innføring i Islam & muslimsk innvandring

Stikkord

ISIL

Moderat islam? Åtte av ti arabere holder med ISIS

Til tross for de monumentale anstrengelsene nedlagt av verdens ledere, først og fremst Obama, for å forklare at ISIS er en perversjon – uansett hvor farlige de er, og at deres forbindelse til islam er marginal eller fraværende, gjendriver virkeligheten ofte disse beroligende bemerkningene. Den stiller oss ovenfor en hard sannhet: Islam, særlig sunni-islam, i alle fall en stor del av den, forakter ikke ISIS. Dette får vi vite fra Qatar, som er en ikke altfor hemmelig venn av ISIS.

https://www.document.no/2015/06/moderat-islam-atte-av-ti-arabere-holder-med-isis/

Declassified Documents: Obama Ordered CIA To Train ISIS

http://yournewswire.com/declassified-documents-obama-ordered-cia-to-train-isis/

Obama Slips Up: «We’re Training ISIL»

– JIHADISTENE er som NAZISTENE

Terrorforsker Hans Brun konstaterer at verden ikke har forstått hvor farlig de islamske jihadistene er.

http://www.dagbladet.no/2015/06/06/nyheter/terror/jihadisme/nazisme/hans_brun/39507462/

Islamic State trurer med å drepe 180 kristne om de ikke får utbetalt 12 milloner dollar.

Kidnapping infidels and releasing them for ransom or enslaving them, as well as killing them if that option is deemed most advantageous for the Muslims, is fully sanctioned in Islamic law: “As for the captives, the amir [ruler] has the choice of taking the most beneficial action of four possibilities: the first to put them to death by cutting their necks; the second, to enslave them and apply the laws of slavery regarding their sale and manumission; the third, to ransom them in exchange for goods or prisoners; and fourth, to show favor to them and pardon them. Allah, may he be exalted, says, ‘When you encounter those [infidels] who deny [the Truth=Islam] then strike [their] necks’ (Qur’an sura 47, verse 4)” — Abu’l-Hasan al-Mawardi, al-Ahkam as-Sultaniyyah (The Laws of Islamic Governance), trans. by Dr. Asadullah Yate, (London), Ta-Ha Publishers Ltd., 1996, p. 192.

http://www.jihadwatch.org/2015/10/islamic-state-threatens-to-murder-180-christians-unless-it-gets-12-million-ransom

Saudi Arabia: 92% anerkjenner at ISIS representerer Islam og Sharia loven

https://muslimstatistics.wordpress.com/2015/03/19/92-of-saudis-agree-that-islamic-state-conform-to-islam-and-islamic-law-poll/

En beskjed til president Obama fra en Ex-Muslim

Opprett en gratis blogg eller et nettsted på WordPress.com.

opp ↑