Skole i Tromsø har innført kjønnsdelt gym- og svømmeundervisning på grunn av en elev.

http://www.nrk.no/troms/matte-innfore-kjonnsdelte-gymtimer-1.7338580

Advertisements