Fylkesmannen i Telemark, Kari Nordheim-Larsen, har nå bestemt at skoler i fylket må følge islamske regler, også kalt sharia, for kjønnsdeling under den daglige undervisningen. Dette gjelder i særdeleshet fag som kroppsøving, hvor jenter og gutter må være adskilt.

https://www.frieord.no/innenriks/fylkesmann-norske-skoler-plikter-a-folge-islamske-regler/

Advertisements