Blinde og synshemma i Rogaland opplever at ventetida for drosje blir lenger og at sjåførar ikkje ønsker førarhundar i bilane. Vibeke Kaarstad (47) frå Stavanger og førarhunden har blitt nekta drosjetur fleire gonger.

http://www.nrk.no/rogaland/blinde-far-ikkje-ta-med-forarhund-i-drosjen-1.12612809

Advertisements