Terrorforsker Hans Brun konstaterer at verden ikke har forstått hvor farlig de islamske jihadistene er.

http://www.dagbladet.no/2015/06/06/nyheter/terror/jihadisme/nazisme/hans_brun/39507462/

Advertisements