Straffen for å lese i bibelen i Saudi Arabia er å få høyre hånd flådd. Saudi Arabia er forøvrig nettopp valgt inn som leder av menneskerettighetene i FN

https://shariaunveiled.wordpress.com/2013/08/11/the-punishment-for-reading-a-bible-in-saudi-arabia/

Advertisements