De risikerer trusler, hets og sosial utstøting. Fordi de ikke lenger tror på Gud.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Eksmuslimer-i-Norge-forteller-Derfor-bryter-vi-med-islam-8205710.html

Advertisements